Litvák, Ján

foto: Erika Litváková ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ zdroj: www.slovenskypacient.sk 

vo finálovej desiatke 2008

(1965) Bratislava

Študoval na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. V 90. rokoch pôsobil ako redaktor v Kultúrnom týždenníku, Literárnom týždenníku a Dotykoch. Zostavil výber z básnického diela Jána Stacha Svadobná cesta a spolu s R. Bielikom antológiu slovenskej duchovnej poézie Stratená v ľaliách. Zaoberá sa pestovaním biozeleniny a semien starých odrôd. Jeho poslednou knihou je zbierka básní Vtáctvo nebeské. Žije v Bratislave.

Knihy

Bratislavské upanišády

vo finálovej desiatke 2008

F. R. & G.
(2007)

Texty básnika a prozaika, ktorý spolu s Kamilom Zbružom a Andrijanom Turanom v minulosti tvorili skupinu Barbarská generácia. Vydal zbierku poviedok Samoreč, básní Kráľ kalichov, reportáže z Indie a básnickú knihu z orientálneho prostredia Živorodka.

Viac o knihe...