Litvák, Ján – Bratislavské upanišády

 

vo finálovej desiatke 2008

F. R. & G.
(2007)
 

Texty básnika a prozaika, ktorý spolu s Kamilom Zbružom a Andrijanom Turanom v minulosti tvorili skupinu Barbarská generácia. Vydal zbierku poviedok Samoreč, básní Kráľ kalichov, reportáže z Indie a básnickú knihu z orientálneho prostredia Živorodka.