Macsovszky, Peter

foto: Peter Procházka ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ zdroj: Denník N 

vo finálovej desiatke 2011, cena Anasoft litera 2016, v desiatke 2018

(1966) Nové Zámky

Je absolventom Pedagogickej fakulty v Nitre. Vystriedal niekoľko povolaní. Okrem iného pracoval ako ošetrovateľ, učiteľ a redaktor v časopiseckých i knižných redakciách. V rámci projektu International Writing Program absolvoval trojmesačný študijný pobyt v USA (1997). Jeho diela boli časopisecky preložené do angličtiny, češtiny, maďarčiny, nemčiny, poľštiny, slovinčiny a španielčiny. Je autorom niekoľkých zbierok experimentálnych lyrických textov. Debutoval v roku 1994 zbierkou textových koláží Strach z utópie. V roku 1996 vydal konvenčnú básnickú zbierku Súmrak cudnosti pod gynonymom Petra Malúchová. Medzi jeho významnejšie medzižánrové počiny ďalej patria: Cvičná pitva (1997), Súmračná reč (1999), Klišémantra (2005), Tovar (2006), Pohodlná mníška (2011) a Santa Panica (2014). Vydal prózy Frustraeón (2000); Fabrikóma (2002); Lešenie a laná (2004); Hromozvonár (2008); Mykať kostlivcami (2010); Želáte si novú kúpeľňu? (2012); Tantalópolis (2015), za ktorý získal v roku 2016 cenu Anasoft litera, Povrch vašej planéty (2017), ktorý bol na cenu Anasoft litera nominovaný v roku 2018. Spolu s Denisou Fulmekovou napísal Klebetromán (2004). V roku 1999 bol spolu s Petrom Šulejom, Michalom Habajom a Andrejom Hablákom spolutvorcom mystifikačného knižného počinu Generátor X: Hmlovina a v nasledujúcom roku s Júliusom Fujakom a Petrom Varsavíkom spolupracoval na nahrávke experimentálneho hudobného albumu Trojkolo: Beh fiktivity a v roku 2003 s Júliusom Fujakom na projekte Trojkolo: Beh fiktivity 02. Spolupracoval s časopisom Kloaka, kde mu vyšli texty pod rôznymi pseudonymami. Píše aj po maďarsky. V roku 2007 získal v Maďarsku prestížnu Cenu Miklósa Mészölya. V súčasnosti žije v Austrálii. Jeho zatiaľ poslednou knihou je Breviár pre posledných psychológov (2019).

Knihy

Povrch vašej planéty

v desiatke 2018

Vlna/Drewo a srd

(2017)

Román sa snaží zachytiť činorodosť ľudského tvora na zemeguli. Je to katalóg významných osobností. Slovenských i zahraničných. Karneval obsesií a skutkov. Prehliadka udalostí. Súkromných, historických i tajuplných. Správa o tom, že pohyby v privátnej sfére niekedy zatienia veľké spoločenské dianie. Správa o komických i zlovestných podobách stihomamu. No v prvom rade je to skromná pocta vzdelancom, ktorí v zabudnutých mestách strednej Európy vytrvalo udržujú oheň kultúrnych aktivít.

Viac o knihe...

Tantalópolis

cena Anasoft litera 2016

Vlna/Drewo a srd

(2015)

Román Tantalópolis možno v primárnej rovine chápať ako prienik do každodenného života jedného juhoamerického mesta. Ako však takmer v každom literárnom diele, aj tu sú reálie modifikované, štylizované, a slúžia len ako rámec oveľa širšej, univerzálnejšej metafory. Kulisa „tretieho sveta“ slúži ako zosilňujúci prvok pri vykresľovaní rôznych podôb zlyhávajúcej civilizácie, či už v rovine sociálnej, intímnej, technologickej, alebo politickej. Kontrast medzi tropickým prostredím prekypujúcim farbami, tvarmi, chuťami a vôňami a medzi úporným bojom jednotlivcom proti prírodným živlom i byrokratickej mašinérii vytvára pestrú a dramatickú zmes.

Viac o knihe...

Mykať kostlivcami

vo finálovej desiatke 2011

Vlna/Drewo a srd

(2010)

Komu je lepšie, ak nie tomu, kto môže celý deň vysedávať v krčme v pitoresknom meste, ako je napríklad Amsterdam, a bezstarostne pozorovať plynutie života? Kto sa cíti slobodnejšie, ak nie ten, kto môže splynúť s pouličným ruchom a v cudzom meste snívať o ďalších mestách?

Šimon Blef, nezamestnaný, no nádejný spisovateľ, vlastne len zapisovač, sa cíti slobodný, bez hraníc. Prichystaný na akékoľvek dobrodružstvo. Ale len zdanlivo. Pretože už v prvej putike ho prikvačia hlasy z minulosti, hlasy pred ktorými uniká, hlasy, ktorých sa nevie a ani nemieni vzdať. Aby mohol mudrovať o smrti, najmä o smrti svojich blízkych, v skutočnosti ale opäť len o sebe, o svete, ktorý nosí v sebe a v ktorom sa bojí byť tým, kým je. Naokolo zatiaľ šumí kozmopolitné veľkomesto, omamne šumí. Celý ten podenkový, ale nezvratný karneval. A Šimon, hoci by si to ani za svet nepriznal, si ho užíva plnými dúškami.

Viac o knihe...