Medeši, Ivan – Vilkovia

Ilustrácie: Dženis Ex 

(zatiaľ) vo finálovej päťke 2022

Východoslovenské združenie Valal 
(2021)
 
Anotácia vydavateľa:
 

Dystopická vízia trpkého údelu mužnej lenivosti kvíliacej pod ostrou čižmou emancipácie. Aké šance má tradičná dobrosrdečnosť autentických lajdákov proti železnej usilovnosti vysnených spasiteliek, bravúrnych gitaristiek a ostrieľaných špeditérok?

 


Z rukopisu v dolnozemskej východnej slovenčine preložil Maroš Volovár.
Korektúry: Gria Ivetová
Sadzba a ilustrácie: Dženis Ex
ISBN: 978-80-973376-2-9
Vydanie knihy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
 

Porotkyňa Tamara Janecová sa v Rádiu DEVÍN na vyhlásení desiatky Anasoft litera 2022 o knihe vyjadrila:

„Túto knihu tvoria dve novely. Prvá je o človeku, ktorý pracuje v autodielni a pasívne čaká, že sa v jeho živote niečo zmení. Hrdina druhej prózy je naopak pomerne aktívny človek, ktorý pracuje na dva polovičné úväzky, avšak napriek tomu sa nikam v živote neposúva. Problémy oboch hrdinov a ich frustrácia do veľkej miery súvisia s priestorom, kde sa tieto príbehy odohrávajú – ide o literárny obraz Ruského Keresturu, obce v srbskej Vojvodine. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že slovenskému čitateľovi budú problémy tohto priestoru vzdialené, ale stačí si spomenúť na Dva dni v Chujave Jonáša Záborského alebo Kocúrkovo Jána Chalupku či rurálny priestor Pišťankovho Mladého Dônča a vieme, že dnes sú to už ozajstné symboly odpudivej slovenskej mentality, nejakej zaostalosti, pokrytectva, skorumpovanosti. Typologicky má tento Medešiho literárny priestor množstvo spoločného s menovanými priestormi – rovnako ide o taký nemenný, apatický priestor, ktorý stojí na iracionálnych tradíciách a je poznačený úpadkom, predsudkami aj zaostalým školstvom. Zaujímavé v tejto próze sú aj isté vpády fantastiky, a to v oboch novelách, ktoré signalizujú, že život v tomto priestore sa azda ani nedá uchopiť nejako racionálne a zároveň naznačujú autorovu skepsu, pokiaľ ide o možnosť zmeny.“