Mojžišová, Zuzana

Foto: Lena Kušnieriková 

vo finálovej desiatke 2011, v desiatke 2020

(1965) Bratislava

Vyštudovala filmovú scenáristiku a dramaturgiu na VŠMU v Bratislave, kde aj učí na Katedre audiovizuálnych štúdií. Beletristické, žurnalistické či filmové texty publikuje v domácich aj zahraničných časopisoch, zborníkoch a knižných publikáciách. V roku 1997 debutovala knižkou poviedok Afrodithé (LCA). Následne jej vyšli prózy Bon voyage (2010, finálová desiatka Anasoft litera), Genius loci (2013) a román Modus vivendi (2019). Napísala knižky pre deti Dve-tri prasiatka a Rozprávky na sedem dní + Makarena (2012). S Janou Belišovou zostavila knihu kresťanských piesní Rómov na Slovensku O del dživel – Boh žije (2014). Je autorkou sociálneho cestopisu Za rómskym ľudom (2017), ktorý je súčasťou etnomuzikologického výskumu Šilalo paňori (Studená vodička). Jej filmové recenzie vyšli knižne pod názvom O ľuďoch a snoch (2016),  je tiež autorkou filmologického Premýšľania o filmových Rómoch  (2014). Žije v Bratislave.

Knihy

Modus vivendi

v desiatke 2020

Artforum
(2019)

Skľučujúce antiutopistické prostredie blízkej budúcnosti a jemný a láskavý humor plynúci z každodenných maličkostí – autorka spája tieto kontrasty do vťahujúceho textu. Na pozadí tušíme katastrofu, ktorá zrušila všetky dovtedy fungujúce systémy: od zásobovania mesta po susedské či rodinné spolunažívanie.

Viac o knihe...

Bon voyage

vo finálovej desiatke 2011

Artforum
(2010)

Fragmentárne príbehy, sny, vložené poviedky vydávajú svedectvo o celku, ktorý je v konečnom dôsledku kompaktný a kompozične dokonale uzavretý. Krutá, láskavá, humorná a najmä presná próza, pričom akýkoľvek happyend je zakomponovaný priamo v možnosti čítať ju.

Viac o knihe...