Mojžišová, Zuzana

zdroj: www.video.sme.sk 

vo finálovej desiatke 2011

(1965) Bratislava

Vyštudovala filmovú scenáristiku a dramaturgiu na VŠMU v Bratislave, kde aj učí na Katedre umeleckej kritiky. Beletristické, žurnalistické či filmové texty publikuje v domácich aj zahraničných časopisoch a zborníkoch. V roku 1997 debutovala knižkou poviedok Afrodithé (LCA). Následne jej vyšli prózy Bon voyage (2010) , Genius loci (2013) a román Modus vivendi (2019). S Janou Belišovou zostavila knihu kresťanských piesní Rómov na Slovensku O del dživel – Boh žije (2014). Je autorkou sociálneho cestopisu Za rómskym ľudom (2017), ktorý je súčasťou etnomuzikologického výskumu Šilalo paňori (Studená vodička). Žije v Bratislave.

Knihy

Bon voyage

vo finálovej desiatke 2011

Artforum
(2010)

Fragmentárne príbehy, sny, vložené poviedky vydávajú svedectvo o celku, ktorý je v konečnom dôsledku kompaktný a kompozične dokonale uzavretý. Krutá, láskavá, humorná a najmä presná próza, pričom akýkoľvek happyend je zakomponovaný priamo v možnosti čítať ju.

Viac o knihe...