Pupala, Richard – Návštevy

 

vo finálovej desiatke 2015

Marenčin PT
(2014)

 

Zbierka krátkych poviedok a čŕt vznikala v priebehu niekoľkých rokov a kým sa ju autor odvážil vydať, musel ubehnúť pomerne dlhý čas. Hrdinami príbehov sú deti a rodičia, synovia a dcéry, manželky a manželia, starí rodičia aj vnuci. Každý príbeh, ktorý nám chce niekto rozprávať, je svojím spôsobom návštevou. Naše životy sa nutne zrkadlia v očiach tých druhých. Taká je aj zbierka poviedok Návštevy