Rakús, Stanislav

foto: Peter Procházka ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ zdroj: kutlura.sme.sk 

vo finálovej desiatke 2010 – cena Anasoft litera 2010

(1940) Šúrovce

Od roku 1969 pôsobí na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Debutoval novelou Žobráci (1976). Neskôr vydal zbierku poviedok Pieseň o studničnej vode (1979), novelu Temporálne poznámky (1993), Nenapísaný román (2004), Excentrická univerzita (2008) a poviedky Telegram (2009), za ktorý získal cenu Anasoft litera. Stanislav Rakús napísal aj knihu humorne ladených rozprávok pre deti Mačacia krajina (1986). Získal Cenu Dominika Tatarku. Je autorom mnohých literárno-vedných publikácií.

Knihy

Telegram

vo finálovej desiatke 2010 – cena Anasoft litera 2010

KK Bagala

(2009)

Súbor próz Stanislava Rakúsa Telegram, časovo zacielený na druhú polovicu 20. storočia, má humoristický, groteskný i tragikomický charakter. Dôležitú úlohu v nich zohrávajú parodizujúce literárne motívy a dobové totalitné mechanizmy, ktoré v prozaickom stvárnení nenadobúdajú transparentnú podobu, pritom však zasahujú – raz otvorenejšie, inokedy len skryto a nenápadne – rozličné sféry zdeformovaného, no napriek tomu ľudsky nasýteného a zaujímavého životného štýlu.

Viac o knihe...