Rakús, Stanislav

foto: Peter Procházka ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ zdroj: kutlura.sme.sk 

vo finálovej desiatke 2010 – cena Anasoft litera 2010, Cena Anasoft litera 2022

(1940) Šúrovce

V súčasnosti pôsobí ako emeritný profesor na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Debutoval novelou Žobráci (1976). Neskôr mu vyšla zbierka poviedok Pieseň o studničnej vode (1979), novela Temporálne poznámky (1993), Nenapísaný román (2004), román Excentrická univerzita (2008), kniha poviedok Telegram (2009), za ktorú získal cenu Anasoft litera 2010 a poviedkový súbor Fáza uvoľnenia (2013). Stanislav Rakús napísal aj knihu humorne ladených rozprávok pre deti Mačacia krajina (1986). Za svoju tvorbu získal viacero ocenení (Cena Dominika Tatarku, Cena Anasoft litera, Cena Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska, Cena Jána Johanidesa, Cena Nadácie Tatra banky za umenie). Mnohé z jeho kníh boli preložené. So svojou zbierkou poviedok Ľútostivosť (2021) je nominovaný na cenu Anasoft litera 2022. Je autorom mnohých literárno-vedných publikácií.

Knihy

Ľútostivosť

Cena Anasoft litera 2022

KK Bagala
(2021)

Čítať ôsmu knihu renomovaného slovenského spisovateľa je skutočný pôžitok. Autor s nesmiernou precíznosťou opisuje prežívanie ťažkých životných okamihov a spôsoby, ako sa nimi vyrovnať. Napriek smútku nás príbehy naplnia nádejou a vierou.
Stanislav Rakús v tomto súbore próz uplatňuje na rozdiel od svojej doterajšej tvorby nový typ poetiky. Ide zväčša o príbehy, v ktorých prostredníctvom motívov choroby, ohrozenia, osamelosti, smrti, ale i konfrontáciou staroby s mladosťou a detstvom vznikajú vypäté obrazy zo života obyčajných ľudí.
Cez postavu protagonistu, jeho spomienky a prežívanie sa tu v rodinných väzbách tematizuje aj teritoriálna vzdialenosť medzi západným a východným Slovenskom. Závery príbehov sa vyznačujú tým, že do nich prenikajú neurčité a transcendentné prvky, ktoré dodávajú prózam nádych modelovosti.
V knihe nechýba ani komická tonalita, charakteristická pre autorovu predchádzajúcu tvorbu.

Viac o knihe...

Telegram

vo finálovej desiatke 2010 – cena Anasoft litera 2010

KK Bagala

(2009)

Súbor próz Stanislava Rakúsa Telegram, časovo zacielený na druhú polovicu 20. storočia, má humoristický, groteskný i tragikomický charakter. Dôležitú úlohu v nich zohrávajú parodizujúce literárne motívy a dobové totalitné mechanizmy, ktoré v prozaickom stvárnení nenadobúdajú transparentnú podobu, pritom však zasahujú – raz otvorenejšie, inokedy len skryto a nenápadne – rozličné sféry zdeformovaného, no napriek tomu ľudsky nasýteného a zaujímavého životného štýlu.

Viac o knihe...