Rakús, Stanislav – Ľútostivosť

 

(zatiaľ) vo finálovej päťke 2022

KK Bagala
(2021)
 
Anotácia vydavateľa:
 

Čítať ôsmu knihu renomovaného slovenského spisovateľa je skutočný pôžitok. Autor s nesmiernou precíznosťou opisuje prežívanie ťažkých životných okamihov a spôsoby, ako sa nimi vyrovnať. Napriek smútku nás príbehy naplnia nádejou a vierou.

Stanislav Rakús v tomto súbore próz uplatňuje na rozdiel od svojej doterajšej tvorby nový typ poetiky. Ide zväčša o príbehy, v ktorých prostredníctvom motívov choroby, ohrozenia, osamelosti, smrti, ale i konfrontáciou staroby s mladosťou a detstvom vznikajú vypäté obrazy zo života obyčajných ľudí.

Cez postavu protagonistu, jeho spomienky a prežívanie sa tu v rodinných väzbách tematizuje aj teritoriálna vzdialenosť medzi západným a východným Slovenskom. Závery príbehov sa vyznačujú tým, že do nich prenikajú neurčité a transcendentné prvky, ktoré dodávajú prózam nádych modelovosti.

V knihe nechýba ani komická tonalita, charakteristická pre autorovu predchádzajúcu tvorbu.


Jazykové korektúry: Gabriela Rakúsová
Sadzba: C. Jardin
ISBN: 978-80-89973-46-0
Napísanie rukopisu formou štipendia a vydanie knihy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Porotkyňa Weronika Gogola sa v Rádiu DEVÍN na vyhlásení desiatky Anasoft litera 2022 o knihe vyjadrila:

„Toto je kniha mne veľmi blízka, lebo sa týka mojich obľúbených tém, čiže smrti, pamäti. Hlavný hrdina je takým chodcom, hoc aj pre mňa je takou podstatou toho ako vzniká dobrá literatúra. Opäť poviem svoj osobný názor na túto knihu, lebo viem, že ostatní porotcovia poznajú celú Rakúsovu tvorbu, ale ja som to čítala ako niečo nové a to, čo sa mi tam veľmi páčilo, bol tiež istý pokus diagnózy spoločnosti z pohľadu jednotlivca, ktorý pozoruje ako ten chodec spoločnosť a Balla vo svojej knihe ukazoval ľudí ako tých psychicky chorých v podstate a Rakúsova kniha sa začína vetou 'Ulica ľahtikársky pokladala kdekoho za blázna.', čiže myslím, že to tiež pekne korešponduje. Odporúčam tie knihy čítať komplexne a myslím, že sa tam nájde aj niečo spoločné, taká možno pesimistická diagnóza nás ako bláznov.“