Rankov, Pavol

 

vo finálovej desiatke 2009 – Cena čitateľov denníka SME 2009

(1964) Poprad

Študoval na FiF UK v Bratislave, kde pôsobí na Katedre knihovedy a vedeckých informácií. Debutoval knihou poviedok S odstupom času, ďalej vydal zbierky My a oni/Oni a my (2001) a V tesnej blízkosti (2004). V roku 2008 vydal román Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy), s ktorým získal Cenu čitateľov denníka SME. V roku 2011 mu vyšiel ďalší román Matky (Edition Ryba),  o rok na to Poviedky, v roku 2013 ďalšia zbierka poviedok Na druhej strane, nasledovali romány Miesta, čo nie sú na mape (2017) a Legenda o jazyku (2018). V roku 1995 sa stal laureátom Ceny Ivana Kraska, v roku 1997 získal medzinárodnú cenu Premio Letterario Internazionale Jean Monnet. V súťaži Poviedka 2001 získal Cenu denníka SME. Venuje sa aj publikovaniu odbornej literatúry.

Knihy

Stalo sa prvého septembra

vo finálovej desiatke 2009 – Cena čitateľov denníka SME 2009

Kalligram
(2008)

Historický príbeh z obdobia rokov 1938 až 1968 je príbehom troch kamarátov, bojujúcich o lásku jednej ženy. Ich individuálne osudy sa stanú vratkými člnkami v divokej búrke dejinných udalostí: Mníchov, viedenská arbitráž, druhá svetová vojna, protižidovské zákony, nemecká okupácia a príchod sovietskych vojsk na konci vojny, povojnové vysídľovanie obyvateľstva, komunistický prevrat vo februári 1948, politické procesy päťdesiatych rokov, pokus o reformy a následná sovietska okupácia v auguste 1968. Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy) je román o láske, pokiaľ ju vyššia moc povolila.

Viac o knihe...