Rosová, Michaela – Dandy

 

vo finálovej desiatke 2012

KK Bagala
(2011)
 

Novela zo súčasného Berlína. „Ak v Berlíne zablúdiš v tej správnej štvrti, môžeš natrafiť na drzého mladého elegána. Je nízky, drobný, ale neprehliadneš ho – na hlave nosí červený cylinder. Ak bude v dobrej nálade, možno ti ukáže tajné miesta, kúpi ti lepšie šampanské a porozpráva čosi o živote – o živote dandyho...“