Rozenbergová, Vanda – Muž z jamy a deti z lásky

 

vo finálovej päťke 2018, v René 2018

Slovart
2017
 

Próza opisuje ľudské city nesentimentálnym, a predsa krehkým jazykom. Priamočiaro a samozrejme vrství humor, smútok a neobyčajnosť všedných vecí a dní. Muž z jamy a deti z lásky je vlastne príbehom o kuchyni, rodine, aj o tom, kto žije v jame.

Videoportrét finančne podporili Audiovizuálny fond a LITA, autorská spoločnosť.