Šulej, Peter

foto: Juraj Starovecký 

vo finálovej desiatke 2016

(1967) Banská Bystrica

Básnik, prozaik a publicista. Doteraz mu vyšli básnické zbierky: prvá trilógia – Porno (1994), Kult (1996), Pop (1998), a tzv. modrá trilógia – Návrat veľkého romantika (2001), Archetypálne leto (2003) a Koniec modrého obdobia (2008). Je spoluautorom projektu Generator x: Hmlovina (1999), Generator x_2: Nové kódexy (2013) a autorom dvoch zbierok sci-fi poviedok: Misia (1995) a Elektronik café (2001). V roku 2003 mu v katovickom vydavateľstve vyšiel výber z poézie pod názvom Wierzse. Je spoluautorom štyroch predstavení súčasného tanca: Love in bilingual motion, Anjel 2, Všetko čo mám rada a objekty výskumu. V roku 2009 mu vyšiel román História a v roku 2015 jeho pokračovanie Spolu. Je aj autorom niekoľkých rozhlasových hier. Jeho poézia a próza boli preložené do viacerých európskych jazykov a odzneli na mnohých medzinárodných fórach. Ostatný výber z jeho poézie knižne vyšiel v chorvátskom preklade pod názvom Povratak velikog romantičara (2013). Je šéfredaktorom časopisu o súčasnej kultúre a umení Vlna. Žije v Bratislave.

Knihy

Spolu

vo finálovej desiatke 2016

Marenčin PT
(2015)

Román Spolu je voľným pokračovaním románu História a druhým dielom plánovanej trilógie. Skladá sa z troch dejových línií, ktorých nositeľom je hlavný predstaviteľ románu hudobný publicista, moderátor, skladateľ a dj Daniel. Prvá línia sa sústredí na zložitý milostný vzťah Daniela s dvomi ženami Michaelou a Andreou a na ich spoločný vzťah k dennej realite, druhá línia sa odohráva v Danielovom profesionálnom živote, vo svete umenia a hudby, kam sa protagonista snaží unikať pred nihilisticky naladenou spoločnosťou. Tretia línia sa odohráva v prvých desaťročiach uplynulého storočia. Pozostáva zo spomienok na Danielovho starého otca, veterána prvej svetovej vojny, ktorý ušiel z ruského zajatia a cez celú Áziu nakoniec po desiatich rokoch doputoval domov. Práve táto rovina tvorí juxtapozíciu prvej línii, súčasnosti nadstavuje zrkadlo a hodnoty dôb dávno minulých testujú tie dnešné.

Viac o knihe...