Vicen, Dušan

 

(1966, Trstená)

Absolvoval Pedagogickú fakultu Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici a divadelnú réžiu na VŠMU v Bratislave. Založil Divadlo Ka v Tvrdošíne, spolupracoval s trnavským divadlom Disk, neskôr s divadlom SkRAT, aktuálne pôsobí v divadle YARMAT. V roku 1997 mu vyšla zbierka poviedok Homo joga (Oravské itinerárium), za ktorú získal prémiu Ceny Ivana Kraska. Je dvojnásobným držiteľom Ceny Alfréda Radoka za najlepší český a slovenský dramatický text (2002 – 1. cena: ... pohlaď psa...; 2004 – 3. cena: Siluet b moll), autorom i režisérom niekoľkých rozhlasových hier, získal Cenu Slovenského rozhlasu v súťaži Dráma 2008 a Cenu Rádia Devín v roku 2017. V roku 2013 vydal Divadelný ústav jeho Hry. V roku 2017 sa vrátil k prozaickej tvorbe s románom Dotyk s absolútnom.

Knihy

Dotyk s absolútnom

ACAPU
(2017)

Hudobný skladateľ predstupuje pred renomovaný orchester, aby naštudoval skladbu, ktorá neexistuje. Prírodná žena, v syntetickom preoblečení, podniká trestné výpravy voči vaginálnym analfabetom. Mladý muž dokresľuje abstraktné maľby v galérii niekoľkými zručnými ťahmi, čím ich údajne zbavuje tajomstva. Šarmantná dáma s Alzheimerom zhromažďuje svoje preklady zahraničných textov v tajnej izbe, takže nikdy nebudú použité. Muž je potrestaný vo vykonštruovanom procese za to, čo nespáchal, nemieni potom niesť následky toho, čo spácha naozaj. Kazateľ mení víno na víno a neopatrne sa dožaduje otvorenia starého prípadu, ktorý aj po politickom prevrate zostáva zamínovaný. Kde je tu Boh? Ako to všetko súvisí s kultúrou smrti? Vrstvenie bizarností by bolo podozrivé, keby nemalo podozrivo veľa styčných bodov so životom v istej malej bezvýznamnej krajine...

Viac o knihe...