Zelinka, Milan – Príbehy z Karpát

 

vo finálovej desiatke 2006

Slovenský spisovateľ
(2005)
 

Príbehy obyčajných ľudí, situované do rozličných časových období vrátane súčasnosti, sprítomňujú čosi, čo zo slovenskej prózy už dávno vymizlo: obyčajné ľudské správanie, bežnú ľudskú závisť i súcit, zdanlivé grobianstvo, trošku absurdnosti i nechceného, spontánneho humoru. Skrátka neštylizovanú človečinu, do ktorej sa autor nemusí siliť, lebo ju dôverne pozná.