Žuchová, Svetlana – Zlodeji a svedkovia

 

vo finálovej desiatke 2012

Marenčin PT 
(2011)

Štvorica postáv, štyria prisťahovalci, ktorí sa za cenu nemalého úsilia snažia začleniť do novej spoločnosti.Hmotné istoty sa však nedajú nadobudnúť tak jednoducho, preto sa neraz uchyľujú aj k nelegálnemu spôsobu získavania materiálnych statkov. Pokus o adaptovanie sa v cudzom prostredí, otázka, kde je človek ukotvený a ktoré rozhodnutie v živote vedie k šťastiu, je leitmotívom románu. Súťaž medzi tými, ktorí sa rozhodli zostať v rodnej krajine, a tými, ktorí z nej odišli za vidinou slobody a dostatku do cudziny, sa končí remízou: na konci neľahkej púte nikoho nečaká ani šťastné partnerstvo, ani blahobyt.