Cena René

Cena René

Literárna cena René má podporovať čítanie mladých, prejaviť u nich záujem o knihy a zoznámiť ich s umelecky hodnotnou súčasnou literatúrou. Udeľujú ju študenti vybraných stredných škôl raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo. Vznik ceny iniciovalo vtedajšie Literárne informačné centrum pod vedením Míroslavy Vallovej. Anasoft litera bola prizvaná ako spoluvyhlasovateľ a spoluorganizátor ceny v roku 2017.

Do roku 2022 cena René používala podtitul Anasoft litera gymnazistov. Od roku 2023 cena používa podtituly ako študentská cena alebo literárna cena gymnazistov a stredoškolákov.

Od roku 2024 cena Anasoft litera vstupuje do projektu ako poradný orgán, ktorý tvorí aktuálne zloženie poroty ceny Anasoft litera pre daný ročník. Organizátorovi ceny odporučí 5 kníh do finále. Organizátor, Slovenské literárne centrum, má právo výber komentovať vzhľadom na prihliadanie k neplnoletosti čitateľstva cieľovej skupiny a stredoškolského prostredia.

V prvej fáze študenti prečítajú finálovú päticu kníh. Tituly môžu, ale nemusia byť zastúpené v desiatke ceny Anasoft litera, pretože porota pri cene René prihliada na cieľovú skupinu mladých čitateľov.

Študenti majú na prečítanie piatich vybraných kníh niekoľko týždňov, potom diskutujú o nominovaných knihách a sami vyberajú najlepšiu pôvodnú knihu uplynulého roka.

Každá zapojená škola za svojho laureáta hlasuje do konca novembra. Každý žiak má jeden hlas a titul s najväčším počtom hlasov je víťazom prvého kola, ktorého škola nominuje do druhého kola.

V druhom kole jeden študent ako zástupca školy diskutuje s oponentmi z ostatných gymnázií o ich preferovaných tituloch. Na spoločnom stretnutí určia hlasovaním laureáta alebo laureátku ceny René. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje počet študentov, ktorí sa v jednotlivých školách do projektu zapojili.

Absolútny laureát alebo absolútna laureátka ceny René je vyhlasovaný/á na podujatí, ktoré sa v Bratislave koná na konci kalendárneho roka.

 

Laureáti a laureátky ceny René – Anasoft litera gymnazistov

Laureátka 2017 – Ivana Gibová za knihu barbora, boch & katarzia

Laureát 2018 – Daniel Majling za knihu Ruzká klazika

Laureát 2019 – Václav Kostelanski za knihu Virtuóz

Laureátka 2020 – Alena Sabuchová za knihu Šeptuchy

Laureátka 2021 – Barbora Hrínová za knihu Jednorožce

Lureát/ka 2022 – neudelená

 

Laureáti a laureátky ceny René – literárnej ceny gymnazistov a stredoškolákov

Laureát 2023 – Dušo Martinčok za knihu Niekto sa nájde

 

 

Facebook ceny René
Instagram rene_gymnazistov
Twitter @Rene_ALgym