Náš tím

Literárnu cenu Anasoft litera a jej projekty organizuje občianske združenie ars_litera od roku 2006.

Prokopec Fochlerová, Simona

riaditeľka ceny Anasoft litera od roku 2018

Vyštudovala slovenský jazyk a literatúru v kombinácii s francúzskym jazykom a literatúrou na Prešovskej univerzite v Prešove. Bola komunikačnou a projektovou manažérkou organizácie Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 s Marseille-Provence 2013. Pracovala na mnohých kultúrnych projektoch. Je vedúcou vydania prúdového vysielania Rádia Devín a od roku 2018 vedie literárnu cenu Anasoft litera.

e-mail: simona.fochlerova@anasoftlitera.com

mobil: +421 904 299 996

Makýšová Volárová, Andrea

projektová manažérka

Vyštudovala slovenský jazyk a literatúru a dejepis na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracuje ako moderátorka Rádia Devín v Slovenskom rozhlase. Ako redaktorka spolupracuje s Českým rozhlasom Vltava. V literárnej cene Anasoft litera koordinuje porotu a je manažérkou projektov Anasoft litera uvádzaŽivý bič – Živá literatúra útočí na čítanky! Spolu s LIC koordinuje aj Cenu René – Anasoft litera gymnazistov.

e-mail: cena@anasoftlitera.com

mobil: +421 905 795 235

Hľadáme Ťa

produkcia

Anasoft litera potrebuje pomoc s produkčnými prácami celoročne, ale hlavne v období litera festu (marec – máj) a slávnostného vyhlásenia ceny Anasoft litera (august – september). Hľadáme niekoho, kto nečaká iba na presné zadania, ale aj sám sa pýta, čo môže pre Anasoft literu urobiť, sám prichádza s nápadmi i s riešeniami. Niekoho, kto spolu s faktúrou zašle aj report, čo pre Anasoft literu urobil, alebo čo sa chystá spraviť, alebo nad čím len práve premýšľa, že by to bolo pre Anasoft literu dobré. Najdôležitejšia schopnosť, ktorú od produkčného alebo produkčnej očakávame, je správne odhadnúť vlastné možnosti, nepreceňovať, ale aj nepodceňovať sa. Mať vzťah ku slovenskej literatúre je veľké pozitívum a takisto aj ochota zdvíhať a prenášať knihy a v neposlednom rade sa nehanbiť chodiť s veľkými maketami kníh po meste a fotografovať ich.

V minulosti pre nás ako produkční pracovali František Malík, Lucia Mandincová, Diana Švihlová. Za ich prácu pre Anasoft litera im nesmierne ďakujeme.

e-mail: produkcia@anasoftlitera.com

mobil: doplníme

Ostatní

Vizuálna identita 2017, 2018, 2019

Mgr. art. Marek Kianička

mobil: +421 908 276 254

Digitálna identita 2019

Marta Prokopová

mobil: +421 944 466 627

web: https://vimeo.com/user9300610; https://www.behance.net/martuskaprf1ee

Fotografie

Mgr. art. Juraj Starovecký

mobil: +421 907 793 047
web: www.starovecky.com