Náš tím

Literárnu cenu Anasoft litera a jej projekty organizuje občianske združenie ars_litera od roku 2006.

Prokopec Fochlerová, Simona

organizátorka ceny Anasoft litera od roku 2018,
štatutárka občianskeho združenia ars_litera
 

Vyštudovala slovenský jazyk a literatúru v kombinácii s francúzskym jazykom a literatúrou na Prešovskej univerzite v Prešove. Bola komunikačnou a projektovou manažérkou organizácie Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 s Marseille-Provence 2013. Pracovala na mnohých kultúrnych projektoch. V rokoch 2016 – 2022 bola editorkou prúdového vysielania Rádia DEVÍN a od roku 2018 vedie literárnu cenu Anasoft litera.

e-mail: simona.fochlerova@anasoftlitera.com

mobil: +421 904 299 996

Ružičková, Kristína Lenka

produkcia

Pracuje v spolonosti Film Europe ako projektová manažérka od septembra 2021. V minulosti pracovala ako industry koordinátorka na Zlín Film Festivale, produkná manaérka festivalu IRÁN:Ci, asistentka guest service na Medzinárodnom filmovom festivale Bratislava a asistentka guest service na festivale Serial Killer. Má skúsenosti aj z oblasti vroby filmov a produkcie. V roku 2021 úspene ukonila na Univerzite Tomáa Bati v Zlíne magisterské túdium v obore Filmová produkcia. 

e-mail: kristinalenkaruzickova@gmail.com

mobil: +421 915 920 554

Mária Hejtmánková

komunikačná manažérka

od roku 2002 sa venuje produkcii a PR kultúrnych projektov. Spolupracovala napríklad s vydavateľom Kolomanom Kertészom Bagalom, režisérom Pavlom Barabášom a jeho štúdiom K2 studio, s A4 - priestorom pre súčasnú kultúru, s divadlom SkRAT pri organizovaní festivalu Pro-téza a ako PR manažérka s Medzinárodným festivalom animácie Fest Anča,.festivalom dokumentárnych filmov Jeden svet či  produkčným štúdiom Fool Moon režisérky Kataríny Kerekesovej. V produkčnom štúdiu K2 Production sa okrem iného spolupodielala pri tvorbe dokumentárnej série Fetiše socializmu (rešerše a PR)Pre režiséra Róberta Švedu robila rešerše a redakčné práce k dokumentu o Zore Jesenskej, ktorý je súčasťou cyklu Prvá. Dlhodobo spolupracuje s občianskym združením Atrakt Art, napríklad pri organizovaní medzinárodného hudobného festivalu NEXT. Okrem literárnej ceny Anasoft litera je aj PR manažérkou Medzinárodného festivalu komornej hudby Konvergencie. Ako projektová manažérka a PR manažérka spolupracuje s občianskym združením Žudro (Jana Belišová). 

e-mail: pr@anasoftlitera.com,
            maria@anasoftlitera.com

mobil: +421 910 272 035

 

Ostatní

Vizuálna identita 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

Mgr. art. Marek Kianička

mobil: +421 908 276 254

Fotografie

Mgr. art. Juraj Starovecký

mobil: +421 907 793 047
web: www.starovecky.com 

 

MgA. Jarma Uhlíková 

kontakt: jeremy.uhlikova [at] gmail.com
web: jarma.sk