Barborík, Vladimír

 

(1965)

porotca 2006

historik, literárny kritik. Pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave. V rokoch 1996 – 1999 bol redaktorom časopisu RAK – Revue aktuálnej kultúry, hlavným redaktorom časopisu Slovenská literatúra. Zaoberá sa medzivojnovou prózou a kriticky reflektuje súčasnú slovenskú literatúru.