Bariaková, Zuzana

 

porotkyňa 2016, 2023

Vyštudovala slovenský jazyk a literatúru a históriu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde dnes pôsobí ako odborná asistentka na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy. Vo svojej vedeckovýskumnej, pedagogickej a publikačnej činnosti sa venuje súčasnej slovenskej literatúre s dôrazom na vybraných autorov a autorky, slovenskej literatúre 20. storočia, didaktike literatúry a service learningu. Je autorkou monografie Podoby outsiderstva v literatúre pre deti a mládež (2012), spoluautorkou viacerých monografických výstupov a editorkou 11 vedeckých zborníkov. Spoluorganizuje, koordinuje a moderuje viaceré popularizačné podujatia zamerané na šírenie povedomia o súčasnej slovenskej literatúre a podporu čitateľskej gramotnosti (o. i. napríklad deväť ročníkov Univerzitnej noci literatúry). Od roku 2018 je súčasťou malého vydavateľstva Literárna bašta ako redaktorka a korektorka. V roku 2023 je po siedmich rokoch opäť porotkyňou slovenskej literárnej ceny za pôvodnú prózu Anasoft litera.