Bariaková, Zuzana

 

porotkyňa 2016

Vyštudovala odbor slovenský jazyk a literatúra – história. Pôsobí ako vysokoškolská učiteľka na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Je členkou Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty a vo vedecko-výskumnej, pedagogickej a publikačnej činnosti sa venuje slovenskej literatúre pre deti a mládež, slovenskej literatúre 20. storočia a 21. storočia s dôrazom na vybraných autorov a autorky a didaktike literatúry. Je spoluorganizátorkou a koordinátorkou viacerých popularizačných podujatí zameraných na šírenie povedomia o súčasnej slovenskej literatúre a na podporu čitateľskej gramotnosti.