Belková, Zuzana

Foto: Zuzana Kallová 

porotkyňa 2010, 2020

Študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor slovenský jazyk a literatúra – estetika. Je zamestnankyňou RTVS, od roku 1998 pôsobila v Slovenskom rozhlase v Bratislave ako dramaturgička a redaktorka. Moderovala v Rádiu Devín a pre viaceré programové služby pripravovala relácie s tematikou literatúry a umenia. Špecializuje sa na verejné prezentácie kníh. Spolupracovala so Slovenskou televíziou. Publikuje recenzie, eseje a publicistiku. Pôsobí ako členka grantových komisií Fondu na podporu umenia. V súčasnosti je vedúcou Odboru literárno-dramatickej výroby Slovenského rozhlasu. Bola porotkyňou ceny Anasoft litera v roku 2010.