Borkovec, Petr

 

(1970)

porotca 2023

Básnik, prozaik, prekladateľ, autor kníh pre deti. Dramaturg pražskej kaviarne Café Fra. Píše pravidelné stĺpčeky a krátke prózy pre časopisy Full Moon, A2, stanicu Českého rozhlasu Vltava, iliteraturu a pre slovenskú revue Fraktál. Jeho zatiaľ poslednými knihami sú zbierka poviedok Lido di Dante (2017), básnická zbierka Herbář k čemusi horšímu (2018), kniha pre deti Každá věc má něco společného se štěstím (2018), súbor prozaických textov Petříček Sellier & Petříček Bellot (2019), poviedky Sebrat klacek (2020; doplnené vydanie 2022), básne pre mládež Modrá agáve (2021). V minulom roku mu vyšla kniha Pozorovatelská cvičení (Officina Praga). Prekládá z ruštiny: poéziu Vladislava Chodaseviča, Vladimira Nabokova, Jevgenija Rejna, Josifa Brodského, Jurije Odarčenka a iných. S lingvistom Matyášom Havrdom preložil Sofoklovho Kráľa Oidipa (1998), Aischylovu Oresteiu (2001) a najnovšie Euripidove Bakchantky (2022, premiéra február 2023). V roku 2023 je po prvý raz porotcom slovenskej literárnej ceny za pôvodnú prózu Anasoft litera.