Bystrzak, Magdalena

 

(xxx)

porotkyňa 2023

Literárna vedkyňa a publicistka. Pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV. Vyštudovala slovakistiku vo svojom rodnom meste Krakove (IFS UJ), doktorandské štúdium absolvovala v Prahe (FF UK). Autorka knihy Kritik v spoločnosti. Spory Alexandra Matušku (1930 – 1938) (VEDA, 2021), spolueditorka kolektívnych monografií. Prispieva do literárnych a kultúrnospoločenských časopisov, píše štúdie a literárne kritiky, priležitostne prekladá do poľštiny umelecké a odborné texty. V roku 2023 je porotkyňou slovenskej literárnej ceny za pôvodnú prózu Anasoft litera.