Bžoch, Adam

 

(1966)

porotca 2015

Literárny vedec a prekladateľ. Germanistiku a nederlandistiku vyštudoval na univerzite v Lipsku. Viedol semináre a prednášky na Katedre germanistiky a nordistiky FiF UK v Bratislave a v súčasnosti pôsobí na Katedre germanistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku a ako riaditeľ Ústavu svetovej literatúry SAV. Je autorom a zostavovateľom viacerých monografií. V roku 2004 mu vyšla kniha textov o prekladovej literatúre a niekoľko štúdií o Walterovi Benjaminovi pod názvom Signály z diaľky. Za svoju prekladateľskú činnosť získal Cenu Jána Hollého (1997), niekoľko prémií Literárneho fondu a roku 2006 v holandskom Utrechte Cenu Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds Prijs. V roku 2008 mu bol v mene holandskej kráľovnej Beatrix udelený Rad Rytiera Oranžsko-Nassauského.