Bžoch, Jozef

 

(1926 – 2018)

porotca 2016

literárny kritik. Vyštudoval slovenčinu a francúzštinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil ako redaktor kultúrnej rubriky denníka Práca, Kultúrneho života, Slovenských pohľadov. Od roku 1963 pracoval v Ústave slovenskej literatúry SAV a bol i tajomníkom Zväzu slovenských spisovateľov. Aj na dôchodku pravidelne publikoval v tlači, kde komentoval súčasnú slovenskú i svetovú literatúru. Bol prvým porotcom ceny Anasoft litera v roku 2006. Umrel vo veku 91 rokov 11. 1. 2018.