Ciel, Martin

 

(1963)

porotca 2013

Absolvent filmovej a divadelnej vedy na Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Pôsobil v Akadémii vied, neskôr v Oddelení výskumu Filmového ústavu, v súčasnosti pedagóg VŠMU. Zaoberá sa filmovou teóriou a kritikou. Prednáškové cykly v New Yorku, Prahe, Amsterdame, Tel Avive, Minsku. Knižne publikoval Film. lúzia a akcia (1992), Odborná reflexia filmu na Slovensku (1997), Pohyblivé obrázky (2007), Metódy amožnosti analýzy filmového obrazu (2011) a štúdie v odborných periodikách a zborníkoch. Ako programový poradca spolupracuje s niekoľkými medzinárodnými filmovými festivalmi.