Csiba, Karol

Foto: Juraj Starovecký 

(1975)

porotca 2019

Absolvent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava, odbor história – slovenský jazyk a literatúra. Od roku 2007 pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV s odborným zameraním na slovenskú literatúru 20. a 21. storočia, autobiografický a memoárový žáner. Je autorom monografie Privátne - Verejné - Autobiografické (SAV, 2014) a spoluautorom publikácií Hľadanie súčasnosti - slovenská literatúra začiatku 21. storočia (Literárne informačné centrum, 2014), Autor a subjekt (Literárne informačné centrum, 2016) a Spisovateľ ako sociálna rola (Veda, 2018).