Darovec, Peter

 

(1970)

porotca 2006, 2013

Pôsobí ako pedagóg na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy FFUK v Bratislave, kde aj vyštudoval. Zaujíma sa najmä o súčasnú slovenskú a českú literatúru, čo sa prejavuje aj v jeho literárnokritickej činnosti. Bol spoluzakladateľom a šéfredaktorom časopisu RAK (Revue aktuálnej kultúry). Vydal literárnovedné knihy Násmešné rozmlúvanie o štyroch knihách..., spolu s Vladimírom Barboríkom Mladá tvorba – Časopis po čase a Pavel Vilikovský. Prepísať sa k citu, prečítať sa k zmyslu.