Debnár, Marek

 

(1979)

porotca 2015, 2024

Docent v odbore estetika. Vyštudoval filozofiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde tiež získal doktorát. V súčasnosti pracuje ako docent na Katedre žurnalistiky a nových médií na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a ako výskumný pracovník v Ústave slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Zúčastnil sa viacerých mobilít a stáží v zahraničí (Česká republika, Poľsko, Rakúsko, Taliansko, Holandsko, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty atď.) Zaoberá sa literárnou teóriou, predovšetkým vzťahom subjektu a autora, teóriou minoritných žánrov a digitálnymi humanitnými prístupmi k filozofii, semiotike a literatúre. V posledných rokoch sa primárne venuje digitálnym výskumom literatúry.