Ferenčuhová, Mária

Foto: Jaro Ridzoň 

(1975) Bratislava

porotkyňa 2021

Vyštudovala filmovú a televíznu dramaturgiu a scenáristiku na VŠMU v Bratislave a postgraduálne vedy o reči na parížskej École des hautes études en sciences sociales. Štúdium zavŕšila doktorátom z dejín a teórie filmu, televízie a rozhlasu opäť na VŠMU, kde potom 15 rokov prednášala. Je redaktorkou mesačníka Film.sk a editorkou súčasnej poézie vo vydavateľstve Vlna/Drewo a srd. Prekladá z francúzštiny prózu, poéziu, drámu aj odbornú literatúru (Houellebecq, Mabanckou, Binet, Beckett, Rancière, Virilio, Echenoz, Sollers, Nothombová...). Napísala päť básnických kníh: Skryté titulky (2003), Princíp neistoty (2008), Ohrozený druh (2012), Imunita (2016), ktorá jej vyniesla viacero ocenení a bola preložená do ukrajinčiny, srbčiny, francúzštiny a slovinčiny; najnovšou je Černozem (2020). Samostatné knižné výbery z jej poézie vyšli vo Veľkej Británii, v Macedónsku a v Grécku.