Földvári, Kornel

 

(1932 – 2015)

porotca 2008

Spisovateľ, publicista, výtvarný, literárny kritik a prekladateľ.

Autor satirických próz Netypické príbehy (1963) a Príbehy z naftalínu (2003), knihy o karikatúre a výtvarnom humore Päťadvadsať. Kniha o slovenskej karikatúre (2005), O karikatúre (2006) – za ktorú získal aj cenu Dominika Tatarku, diel o okrajových literárnych žánroch O stručnosti (1999) a knihy o Lasicovi a Satinskom Svet pre dvoch (2004), literárno-vednej publikácie O detektívke (2009). Zomrel v roku 2015. Biografiu Kornela Földváriho O sebe (2011) editorsky pripravil a zostavil spisovateľ Peter Krištúfek podľa záznamu spoločných rozhovorov, ktoré vznikli v rokoch 2007 – 2011.