Garaj, Patrik

 

(1972) Prešov

porotca 2021

Vyštudoval germanistiku a filozofiu na Prešovskej univerzite v Prešove, štúdium ukončil prácou o politických aspektoch tvorby Petra Handkeho. V štúdiu pokračoval na Universität Konstanz (SRN), kde získal titul PhD. v odbore všeobecná literárna veda. V dizertačnej práci skúmal nemeckú skorú romantiku ako literárnu formu komunikačnej teórie. V roku 2006 presedlal z akademickej sféry do médií. Pôsobil ako autor, editor a zástupca šéfredaktora v týždenníku Trend. Venoval sa najmä oblastiam kreatívneho priemyslu. Od roku 2018 pôsobí ako autor a editor v Denníku N. Píše o kultúre a civilizácii. Do veľkej miery sa zaoberá literatúrou, snaží sa ju vnímať v širšom kontexte ako kultúrnu techniku, pozoruje jej postavenie v dnešnom svete. Jeho literárne kritiky boli zaradené do Kritickej ročenky – antológie súčasnej literárnej kritiky 2018 a 2019.