Gavura, Ján

Juraj Starovecký 

(1975)

porotca 2011, 2017

pôsobí na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity, kde vyučuje dejiny a teóriu slovenskej a svetovej literatúry 20. storočia. Vo svojom výskume sa zameriava predovšetkým na poetiku a interpretáciu umeleckého textu. Je autorom knižných monografií Ján Buzássy (2008) a Lyrické iluminácie (2010). Editorsky pripravil zbierku esejí o básnickom preklade Jedna báseň, dva jazyky (2008) a výber z novinárskej a básnickej tvorby Laca Novomeského Básne a úvahy (2010). Napísal štyri básnické zbierky Pálenie včiel (2001), Každým ránom si (2006), Besa (2012) a Kráľ hlad (2017). Z angličtiny preložil romány C. McCarthyho Cesta (2009) a R. Welcha Principiálny román (2009, v spolupráci) a výbery z básnických diel C. A. Duffyovej, M. Sweeneyho, J. Sutherlanda-Smitha, L. O'Sullivanovej a ďalších. Pracuje tiež ako redaktor časopisu Enter a je šéfredaktorom časopisu o poézii a básnikoch Vertigo.