Habaj, Michal

Juraj Starovecký 

(1974)

porotca 2008, 2017

Spisovateľ a literárny vedec, pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV. Vydal básnické zbierky 80-967760-4-5 (1997), Gymnazistky. Prázdniny trinásťročnej (1999), Korene neba. Básne z posledného storočia (2000), Básne pre mŕtve dievčatá (2004), Michal Habaj (2012) a najnovšiu zbierku básní Caput Mortuum (2015). Pod gynonymom Anna Snegina publikoval zbierku poézie Pas de deux (2003) a Básne z pozostalosti (2009); je jedným zo spoluautorov projektu Generator X: Hmlovina (1999) a Generator X_2: Nové kódexy (2013). Je autorom monografií Druhá moderna (2005), Model človeka a sveta v básnickom diele Jána Smreka (2013) a Básnik v čase. Smrek – Lukáč – Novomeský – Poničan (2016). Naposledy mu vyšla teoretická práca Druhá moderna (Slovenská modernistická próza 1920 – 1930).