Hamada, Milan

 

(1933)

porotca 2009

Literárny teoretik, historik a kritik. V literárnovednej činnosti sa orientoval na staršie obdobie dejín slovenskej literatúry. Dosvedčuje to aj jeho knižne publikovaná práca Od baroka ku klasicizmu (1967). Kritické state o problémoch súčasnej slovenskej literatúry vyšli v knihách V hľadaní významu a tvaru (1966) a Básnická transcendencia (1969). Po novembri 1989 mu vyšla kniha štúdii, článkov a esejí Sizyfovský údel (1994), za ktorú získal Ceny Dominika Tatarku, a kniha Zrod novodobej slovenskej kultúry (1995).