Hochel, Branislav

 

(1951)

porotca 2007

Vysokoškolský profesor, spisovateľ. Absolvent Univerzity Komenského (angličtina, slovenčina), na ktorej aj učí. Od roku 2002 do konca roku 2006 bol 1. námestníkom primátora Bratislavy. Ako odborník pôsobil na univerzitách v Moskve, Coventry, Pittsburghu a inde. Je predsedom Obce spisovateľov Slovenska.