Hostová, Ivana

Juraj Starovecký 

(1983)

porotkyňa 2017

Je literárna kritička a translatologička. Napísala monografie Haugovej Plathová, Plathovej Haugová. O prekladoch poézie Sylvie Plathovej (2013) a Medzi entropiou a víziou. Kritické a interpretačné sondy do súčasnej slovenskej poézie (2014). Pôsobí ako odborná asistentka na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Príležitostne sa venuje prekladu poézie, je členkou redakčného okruhu časopisu Poem: International English Language Quarterly, ktorý vydáva vydavateľstvo Routledge.