Janecová, Tamara

Tamara Šimončíková Heribanová 

(1988)

porotkyňa 2022

Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského vyštudovala slovenčinu a ruštinu. V súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity. Špecializuje sa na slovenskú literatúru medzivojnového obdobia a súčasnú prózu. Publikovala viacero vedeckých štúdií a odborných článkov.