Jílek, Peter F. 'Rius

Foto: Juraj Starovecký 

porotca 2020

Vyštudovaný filológ so zameraním na slovakistiku. Absolvoval tiež štúdium medzinárodných vzťahov. Venuje sa literárnej kritike. Akademicky sa zaujíma o mýtifikáciu v tvorbe J. C. Hronského a konfigurácie kategórií rodu a sexuality v slovenskej literatúre. V rámci aplikovanej lingvistiky sa špecializuje na výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka. Pôsobil na viacerých vysokoškolských pracoviskách v Bratislave (Ekonomická univerzita, Slovenská zdravotnícka univerzita, Univerzita Komenského, Vysoká škola múzických umení). V súčasnosti je zamestnancom Inštitútu západoslovanských jazykov a literatúr Filozofickej fakulty Univerzity v Záhrebe. V porote ceny Anasoft litera je po prvý raz.