Klapáková, Mária

 

porotkyňa 2024

Literárna vedkyňa a kritička, pôsobí na Inštitúte slovakistiky a mediálnych štúdií na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Odborne sa venuje najmä literárnej kritike, metakritike, súčasnej slovenskej i svetovej literatúre a medzivojnovej literatúre. Je redaktorkou časopisu o poézii a básnikoch Vertigo, jediného domáceho periodika venovaného výlučne poézii, a knižného portálu košickej Verejnej knižnice Jána Bocatia Knihy na dosah, ktorý približuje kvalitnú slovenskú literatúru širšiemu publiku. Venuje sa tiež korektorskej a editorskej práci, najmä pre vydavateľstvo F. A. C. E. či v spolupráci s časopisom Ta Take Town. Je porotkyňou viacerých literárnych súťaží (napr. Gorazdov literárny Prešov, Literárny Zvolen, Medziriadky, SARM), vedie workshopy tvorivého písania, rétoriky, interpretácie a tvorby umeleckého i kritického textu (napr. Cena Absynt - Škola reportáže alebo v spolupráci s mestskými knižnicami a osvetovými strediskami). Je autorkou monografie  Perspektívy prítomnosti, venovanej slovenskej literárnej kritike po roku 2000. Podieľala sa na príprave literárnych festivalov (Iglosia, Vertigo fest), moderuje kultúrne a literárne diskusie pre verejnosť.