Kupka, Valerij

 

(1962)

porotca 2015

Vyštudoval ruštinu a dejepis na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (dnes Prešovskej univerzity) v Prešove. Pôsobí na Inštitúte rusistiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity, kde prednáša dejiny ruskej literatúry a kultúry. Je autorom šiestich kníh poézie: Nestálosť (1994), Skomorošina (1996), Mucha v uchu (1997), Líza tichšia ako kláštor (2000), Dom bez svetla (2004) a Zabudnutá štvrtá strana (2014). Prekladá z ruštiny (G. Ajgi: Pieseň pre nás dvoch, 2000; A. Goldstein: Rozlúčka s Narcisom, 2003; I. Iľf – J. Petrov: Poviedky, 2003; A. P. Čechov: Zápisky a Tri roky, 2007; F. M. Dostojevskij: Z Denníka spisovateľa, 2008; Ľ. Petruševská: V dome niekto je, 2011, a iné) a ukrajinčiny (J. Andruchovyč: Rekreácie, 2003; Moskoviáda, 2013) a do rusínčiny.
Je zostavovateľom výberov zo súčasnej ruskej poézie a prózy, z tvorby autorov petrohradského undergroundu, z gruzínskej a arménskej literatúry pre časopis Revue svetovej literatúry a knižných antológií Ruská moderna (2011) a Ruská avantgarda (2013).