Machala, Lubomír

 

porotca 2020

Pôsobí na katedre bohemistiky Filozofickej fakulty UP v Olomouci, na ktorej prednáša hlavne súčasnú českú ako aj slovenskú literatúru. Rovnako sa venuje vzájomným kontaktom literatúry, divadla a filmu a prekladovej problematiky. Je spoluautorom a redaktorom množstva kolektívnych prác, napr. Panorama české literatury (1994, prepracovaná dvojdielna verzia 2015), V souřadnicích volnosti (2008) a Dějiny české literatury 1945 – 1989. IV (1969 – 1989) (2008). Samostatne vydal mj. Průvodce po nových jménech české poezie a prózy 1990 – 1995 (1996), Literární bludiště (2001) či  Olomoucká poezie a próza po roce 1989 (2013). Je prekladateľom slovenskej prózy (S. Rakúsa, D. Šimka, P. Vilikovského).