Machej, Zbigniew

 

(1958)

porotca 2014

Básnik, prekladateľ a kultúrny manažér. Vyštudoval poľskú filológiu (1982) a porovnávaciu religionistiku (1987) na Jagelonskej univerzite v Krakove. Pracoval ako učiteľ, novinár, riaditeľ kultúrneho centra, kultúrny manažér a diplomat, spolupracoval s poľskými literárnymi časopismi (Krasnogruda, Literatura na Świecie, Europa, Foyer) a viacerými kultúrnymi inštitúciami. Od roku 1984 publikoval 15 básnických zbierok, poéziu pre deti, preklady českej a slovenskej poézie či prózy. Jeho básne vyšli v anglickom, nemeckom, českom, bulharskom, ruskom a v slovinskom jazyku.