Majerek, Rafał

 

(1975) Prudnik, Poľsko

porotca 2021

Je poľský literárny vedec, pôsobí v Inštitúte slovanskej filológie Jagelovskej univerzity v Krakove. Odborne sa venuje otázkam slovenskej národnej a kultúrnej identity a problematike najnovšej slovenskej prózy. Vydal monografiu Pamięć – mit – tożsamość. Słowackie procesy autoidentyfikacyjne w okresie odrodzenia narodowego (Pamäť – mýtus – identita. Slovenské autoidentifikačné procesy v období národného obrodenia 2011), viacere vedecké štúdie a recenzie publikoval v poľských a slovenských časopisoch a zborníkoch. Aktuálne pracuje na knihe o feministickej línii slovenskej prózy po roku 1989. Je členom Komisie kultúry Slovanov Poľskej akadémie znalostí.