Matejov, Fedor

 

(1954)

porotca 2009, 2014

Literárny kritik, absolvent slovenčiny a ruštiny na FF UK v Bratislave. V rokoch 1979 – 1981 bol redaktorom vo vydavateľstve Tatran, od začiatku 80. rokov pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave. Venuje sa slovenskej poézii po roku 1945 a otázkam jej interpretácie. Napísal monografickú vedeckú prácu Lektúry (2005). S Petrom Zajacom pripravil antológiu Od iniciatívy k tradícii – Štrukturalizmus v slovenskej literárnej vede od 30. rokov po súčasnosť (2005). V roku 2010 vydal knihu Fragmenty, za ktorú získal ocenenie SAV za vedecko-výskumnú činnosť. Pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV na Oddelení literárnej teórie.