Matejovič, Pavel

Juraj Starovecký 

porotca 2009, 2017

Literárny vedec a esejista, zaoberá sa slovenskou literatúrou druhej polovice 20. storočia a teóriou literatúry (poetika chaosu, literatúra a prírodné vedy). Je autorom štyroch monografií, publikuje v domácich a zahraničných zborníkoch, literárnych časopisoch a v dennej tlači. Pracuje ako vedecký pracovník na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity a v Ústave slovenskej literatúry SAV.