Oriešek, Patrik

 

(1977)

porotca 2018

Literárny kritik, publicista a prekladateľ. Pôsobil ako redaktor a dramaturg v Rádiu Devín, je autorom desiatok rozhlasových pásiem o súčasnej slovenskej a svetovej literatúre. Prekladá z poľštiny (Kapuściński, Murek, Kuźniak, Bader) a ukrajinčiny (Prochasko, Miďanka, Žadan). Spolupracuje s časopisom Revue svetovej literatúry a vydavateľstvami Absynt a Brak. V súčasnosti je na voľnej nohe. Žije v Krakove.