Passia, Radoslav

 

(1977)

porotca 2010, 2016

Literárny vedec a publicista. Študoval na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity a na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. V rokoch 2010 až 2015 bol šéfredaktorom literárnokritického časopisu Romboid. Je autorom literárnovedných kníh Na hranici (2014), Hľadanie súčasnosti (v spoluautorstve, 2014) a spoluautorom knihy Deväť životov. Rozhovory o preklade a literárnom živote (2015). V roku 2016 založil spolu s V. Barboríkom a I. Taranenkovou internetový časopis Platforma pre literatúru a výskum (plav.sk), od decembra 2018 do marca 2020 bol šéfredaktorom Knižnej revue. V Rádiu Devín moderoval prúdové vysielanie, v súčasnosti moderuje reláciu Večer na tému. Pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV.