Passia, Radoslav

Martin Bystriansky 

(1977)

porotca 2010, 2016, 2024

Literárny vedec a publicista, pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV, v. v. i., v Bratislave. Dianie v slovenskej literatúre pravidelne glosuje na Rádiu Devín (RTVS) a sporadicky v iných médiách. Bol šéfredaktorom literárnokritického časopisu Romboid (2010 - 2015), viedol aj Knižnú revue (2019 - 2020) a Platformu pre literatúru a výskum (plav.sk), na ktorej chode sa podieľa od roku 2016 ako redaktor a predseda rovnomenného občianskeho združenia. Je autorom a spoluautorom viacerých literárnovedných kníh, naposledy sa ako spoluautor a zostavovateľ podieľal na vzniku kolektívnej monografie Literárne krajiny Bratislavy. Obraz mesta po roku 1918 (Veda, 2023).