Petrík, Vladimír

Juraj Starovecký 

(1929 – 2017)

porotca 2010, 2013

Bol dlhoročným pracovníkom Ústavu slovenskej literatúry SAV a zároveň redaktorom časopisov Slovenská literatúra, Kultúrny život, Slovenské pohľady. Krátko bol vedúcim literárneho oddelenia Zväzu slovenských spisovateľov, neskôr pracovníkom Literárneho informačného centra. Je autorom diel Proces a tvorba (1990), Desaťročie nádejí a pochybností (2000), Hľadanie minulého času (2009, spolu s V. Barboríkom), a i. Zomrel vo veku 88 rokov v roku 2017.