Piorecký, Karel

 

(1978)

porotca 2024

Vyštudoval bohemistiku a germanistiku na Pedagogickej fakulte UK v Prahe a absolvoval postgraduálne štúdium dejín novšej českej literatúry na Filozofickej fakulte JCU v Českých Budějoviciach. V súčasnosti pracuje v Oddelení pre výskum 20. storočia a súčasnej literatúry Ústavu pre českú literatúru AV ČR. Venuje sa najmä dejinám modernej českej poézie a vzťahu literatúry a nových médií. Publikoval monografiu Česká poézia v postmodernej situácii (2011) a Česká literatúra a nové médiá (2016). Teraz spolu so Zuzanou Husárovou pripravuje na vydanie knihu Kultúra neurónových sietí. Syntetická literatúra a umenie (nielen) v českom a slovenskom prostredí.