Prušková, Zora

 

(1958)

porotkyňa 2008, 2015

Literárna vedkyňa, pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV.

Venuje sa výskumu a interpretácii prózy predošlého a tohto storočia. Je autorkou dvoch kníh, početných štúdií a spoluautorkou pedagogických, slovníkových a encyklopedických publikácií. Od roku 1994 vedie semináre zo slovenskej a svetovej literatúry na VŠMU v Bratislave.